Kontaktpersoner og trenere


Styre og nøkkelpersoner i FIL 2018

 

Hovedstyret:

Leder:                      Marie Gjerden                                 tlf.: 95920091     E: leder.fiskumil@gmail.com  

Nestleder:                Mette Dramdal (Kasserer)              tlf.: 97742841     E: kasserer.fiskumil@gmail.com

Styremedlemmer:                                                                 

                                  Zeki Bol                                         tlf.: 93248194     E: aktivitetsleder.fiskumil@gmail.com

                                  Sindre Enget (Medl.ansv.)            tlf.: 95078832     E: medlem.fiskumil@gmail.com

                                  Stian Nybråten                              tlf.: 99721126     E: sponsor.fiskumil@gmail.com

Vararepresentanter:

                                  Fiskumhallen, leder (Cato)            tlf.: 90600296     E: cato@elektrotjenester.no     

                                  Fiskumhytta, leder (Annette)         tlf.: 93061644     E: annette.fiskum@outlook.com

IT-ansvarlig:

                                  Børge Selbæk (IT-ansvarlig)         tlf.: 40300103     E: selbaek@gmail.com      

                          

Flerbruksanlegg og Fiskumhallen Drift:

                                  Per Magne Doull (Flerbruksanl.)   tlf.: 97054429      E: pm@pob.no

                                  Cato Brattås (Fiskumhallen)         tlf.: 90600296      E: cato@elektrotjenester.no 

                                  Roger Borge                                 tlf.: 91602399      E: borgerog@hotmail.com

 

Fiskum hyttekomité:

                                  Annette Fiskum (leder)                 tlf.: 93061644       E: annette.fiskum@outlook.com

                                  Aina Fjukstad                                tlf.: 41258555      E: feieren@hotmail.com  

                                  Anna Schloss                                tlf.: 41722079      E: ana.schloss@web.de

                                  Olav Strøm                                    tlf.: 94851228      E: olav@tbk-as.no

                          

Ski- og løypeteknisk komité:

                                  Sverre Dombu (leder)                    tlf.: 93480564      E: sverre.dombu@gmail.com

                                  Morten Haugen                              tlf.: 95885235      E: morten.haugen@kongsberg.com

 

Oppmann fotball:

                                   Camilla Nybråten                          tlf.: 95704849       E: fotball.fiskumil@gmail.com

 

Revisor:                     Kim Lande                                    tlf.: 97972425       E: kim.j.lande@gmail.com

                                   Amund Berger                              tlf.: 99206351       E: amund@isachsenas.no

 

Representanter til ting/kretsting:

                                         (årsmøte velger 2 representanter)                                                        

 

Regnskapsfører:

                                   Solvor Bakke                                tlf.:95131760       E: solvor@regnskapsdata.net          

 

Valgkomité:       

                                  Camilla Nybråten                           tlf.: 95704849    E: camilla.nybraten@gmail.com

                                  Morten Vangen (leder)                  tlf.: 94849580     E: morva@online.no 

                                  Dan Ove Gundersen                     tlf.: 91628237     E: dan-ove.gundersen@telenor.comTRENEROVERSIKT

Powered by: Bloc