Mobbing og seksuell trakassering

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle.

I FIL er det nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering - slik oppførsel skal det reageres på. Norsk idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på disse retningslinjene, styret har ansvar for at retningslinjene er kjent og blir fulgt.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er i utviklingsmessig stand til å gi sitt samtykke til.

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med en person vedrørende mobbing eller seksuell trakassering ta kontakt med en av våres representanter. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Annette Fiskum, annette.fiskum@outlook.com, mobil 930 61 664.

Norges Idrettsforbund har her noen enkle råd til trenere og ledere i idrettslag.