Dokumenter ifbm årsmøte februar 2024:

2023_FIL_Innkalling_og_saksliste_for_årsmøte_i_Fiskum IL_2024.pdf
2023_FIL_Årsberetning.pdf
2023_FIL_Årsregnskap_Budsjett_2024.pdf
2023_FIL_Årsregnskap_balanse_2023.pdf
2023_FIL_Organisasjonsplan.pdf
2024_FIL_Årsmøtereferat_signert.pdf


Dokumenter ifbm årsmøte februar 2023:

2023_FIL_Innkalling og saksliste for årsmøte i Fiskum IL.pdf
2022_FIL_Årsberetning.pdf
2022_FIL_Årsregnskap_Budsjett_2023.pdf
2022_FIL_Årsregnskap_balanse.pdf
2023_FIL_Organisasjonsplan.pdf
2023_FIL_Årsmøtereferat_signert.pdf


Dokumenter ifbm årsmøte februar 2022:

2022_FIL_Innkalling_og_saksliste_for_årsmøte i Fiskum IL.pdf
2021_FIL_Årsberetning.pdf
2021_FIL_Årsregnskap_Budsjett_2022.pdf
2021_FIL_Årsregnskap_balanse.pdf
2022_FIL_Organisasjonsplan.pdf
2022_FIL_Årsmøtereferat_signert.pdf

Dokumenter ifbm årsmøte februar 2021:

2021_FIL_Innkalling og saksliste for årsmøte i Fiskum IL .pdf
2020_FIL_Årsberetning.pdf
2020_FIL_Årsregnskap_Budsjett_2021.pdf
2020_FIL_Regnskap_Balanse.pdf
2021_FIL_Organisasjonsplan.pdf
2021_FIL_Årsmøtereferat_signert.pdf

Dokumenter ifbm årsmøte februar 2020:

2020-.Innkalling og saksliste for årsmøte i Fiskum IL for 2019.pdf
2019_FIL_Årsberetning.pdf
2019_FIL_Årsregnskap_Resultat_Budsjett_2020.pdf
2019_FIL_Årsregnksap_balanse.pdf
2020_Årsmøtereferat_signert.pdf


Dokumenter ifbm årsmøte februar 2019:

2019-.Innkalling og saksliste for årsmøte i Fiskum IL 2018.pdf

2018_FIL_Årsberetning.pdf

2018_FIL_Årsregnskap_Resultat_Budsjett_2019.pdf

2018_FIL_Årsregnskap_balanse.pdf


Dokumenter ifbm årsmøte februar 2018:

Fiskum IL Innkalling og saksliste for årsmøte 2018.pdf

Fiskum IL Resultat 2017 og budsjett 2018.pdf

Fiskum IL Årsberetning 2017.pdf

2018_FIL_Årsmøtereferat_signert.pdf


Dokumenter ifbm årsmøte februar 2017:

Fiskum IL - vedtekter redigert etter kommentarer fra BIK.docx

Fiskum_idrettslag_Medlemskontigent_2017.docx

Saker som skal behandles på årsmøtet 2016.docx

FISKUM_IL_Årsregnskap_2016_Budsjett_2017.xlsx

Årsberetning for 2016.docx

2016_FISKUM_IL_Årsmøtereferat_230217_Signert.pdf


Dokumenter ifbm årsmøte tiligere år:

-Balanse.pdf
-FIL budsjett 2015 v1.xlsx
-Presentasjon av FIL prosjekter 2015.pdf
-Resultatregnskap.pdf
-Årsberetning for 2014.doc