FISKUM FOTBALL


FISKUM G07

Trener: Andreas Wessel, Mobil: 90 50 16 51   Epost: andreaswwessel@gmail.com.

Lagleder: 

Kioskansvarlig: 

 

FISKUM G12 Løver

Lagleder: Maria Klokseth, mobil: 922 47 185 Epost: fotball.fiskumil@gmail.com.

Trenere: Zeki Bol Mobil: 93 24 81 94 Epost: zekibol@yahoo.com.

Kioskansvarlig: Anne Riggenholt Mobil: 97 76 94 31 Epost: anne.riggenholt@hotmail.com.

 

FISKUM G17

Lagleder: Per Magne Doull, mobil: 970 54 429, Epost: pm@mikkelsen.no.

Trener: Huseyin Acet, mobil953 35 548, Epost: huseyin1@live.no