Idrettslagets formål

Fiskum IL skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)  

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.    

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Visjon
Fiskum IL`s visjon: «Klubben for alle»  

Verdier og verdigrunnlaget

 

Idrettsglede
Vi mestrer.
Vi har det gøy sammen.
Vi blir sett og hørt.
Vi respekterer hverandre.

 

Samarbeid
Vi snakker sammen på en god måte.
Vi er trygge på hverandre.
Vi fordeler oppgaver og tar ansvar.
Vi gir tilbakemeldinger som gjør oss bedre.

 

Inkludering

Vi møter hverandre med et "hei". Vi føler oss velkommen.
Vi ønsker nye medlemmer velkommen.
Vi får og gir informasjon.
Alle er like viktige.


Kompetanse


Virksomhetsideen

 "Fiskum IL har et allsidig tilbud for barn og voksne, sommer og vinter."