Allidrett

Målsettingen for Fiskum IL - Allidrett:
Fiskum IL - Allidrett har et mål mtp idrettstilbudet til barna på Darbu. Utdrag fra bestemmelser vedr barneidrett av Norges idrettsforbund.

Allidretten er organisert aktivitet for alle barn mellom 3 og 6 år og 1 - 2 klasse (også for de eldre barna som ønsker å delta). Vi vil jobbe med å lære barna ulike bevegelser. Disse knyttes til ulike miljøer med bla innslag av tradisjonelle barneleker. Det overordnede målet med allidretten er å gi alle barna på Darbu mulighet til å mestre ulike ferdigheter i et miljø som skaper trygghet og trivsel. Slik kan en legge grunnlaget for varig lyst til å drive idrett og fysisk aktivitet i årene fremover.
Prestasjonen må ikke settes foran læring. Målet er ikke at barna skal bli best mens de er barn. Allsidigheten utvikles på en god måte ved at barna får erfaring med aktiviteter innen ulike miljøer. Aktivitetene innen hvert av disse miljøene blir dessuten tilrettelagt slik at de ivaretar grunnleggende motoriske egenskaper som koordinering, rytme og balanse. I tillegg skal aktivitetene stimulere barnas kreativitet og fantasi.

Utviklingsplanen i bestemmelsene til NIF:
For barn i alderen 5-7 år skal tilbudet preges av lek og allsidig aktivitet. Aktiviteter med krav til grunnleggende motoriske ferdigheter som f.eks. å gå, løpe, hoppe, balansere, kaste, gripe, fange.
 

Se timer for allidretten her!
Se kontaktinfo her!