Innkaller til årsmøte 20. februar kl 19.00 på biblioteket

Postet av Mette Dramdal Jonsson den 21. Jan 2024

Fiskum Idrettslag innkaller til

ÅRSMØTE

Tirsdag 20.02.24

kl. 19:00

Biblioteket ved Darbu skole.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent

3. Velge referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

5. Behandle idrettslagets årsberetning.

6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

7. Vedta idrettslagets budsjett.

8. Behandle forslag og saker.

9. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter.

10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

11. Valg

Årsmøtet avsluttes.

Alle årsmøtedokumenter legges ut på hjemmesiden(www.fiskumil.no).

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 1. februar 2024. Saker sendes til leder.fiskumil@gmail.com

Det serveres kake, kaffe og noe å drikke

Vel møtt!

Styret i Fiskum IL