Gjøremålsliste til hjelp for serveringsvakter på Hall-hytta

Postet av Fiskum-Hytta den 7. Jan 2015


LESGJENNOM GJØREMÅLSLISTA – da sparer dere garantert tid!
NB! Overskuddsvarer etter endt vakt: Hvisdet er mye vaffelrøre igjen, fryses den også. Leveres til neste vakt.Åpningstid:kl. 10:00–16:00 (størstpågang ca. kl. 12:00-14:30)
*Kontaktmed forrige helgs serveringsvakt. Motta kassa med kr 1500 i vekslepenger, full bensinkanne,beholdningsliste og varer. Erfaringsutveksling.
Nøkkelentil Hall-hytta/uthuset, aggregatet og skuteren ligger i pengeskrinet.
*Detkan være lurt å lage opp vaffelrøre hjemme og ta med opp på hytta.
*HUSK å ha med følgende:
Glasshåndkletil å legge over vafler og opptørking; eget eller fra hallen (må vaskes)
Fulle vannkanner (anbefales å fylle varmtvann på dem) – hellekran på hytta
Lommelykt eller hodelykt (spesielt tilhjemturen)
Snøbriller (hvis det snør og dere skalkjøre skuteren selv)
*Skuterener plassert i konteineren som står rett til høyre før feristen på Løkenveien.Se eget dokument med skuterinformasjon.
*Vihar lov til å kjøre skuter kun opp Hall-hytta og ned igjen.
*Derebør være på plass på Hall-hytta i god tid før kl. 10:00. Beregn tid tilpålessing og minimum 30 min. til skutertransport.
*Låsopp hytte og uthus. Det er smekk på hyttedøra.Ikke smekk igjen med nøklene inne! Enekstranøkkel til uthuset henger ved døra inne i hytta.
*Startopp aggregatet (bruksanvisning på veggen). Sett opp luke på veggen for lufting.Hvis aggregatet stopper, må dere trykkepå Reset-knappen på den andre siden av der dere startet aggregatet mednøkkel. Hvis ikke, starter det ikke! Dette står ikke på bruksanvisningen.
Deter to sorte drivstoffkanner til aggregatet. 95 oktan blyfri fylles på begge,
Setil aggregatet midt på dagen.
*Talemmene fra vinduene, og fyr opp i ovnen.
*Brusenkan eventuelt stå ute for å holde seg kald. Kommer an på temperaturen.
*Traktkaffe og hell på varme termoser.
*Settfram varer fra skuter og plastkassene inne. Strø ute hvis det er glatt.
*Varmopp vann i en kjele på ovnen. Heng øsa over ovnen. Kundene heller i saft ogkrus selv.
*Stekopp noen vafler. Vurder mengden ut fra vær og føre. Bruk to vaffeljern ved storpågang.
*Hengopp ”Åpent”-skiltet under skiltet som er plassert nede ved skiløypa. Sett ut søppelstativet,og tenn lys på bordene.
*Skrivdere inn i hytteboka, og noter vær og føre.
*Leggfram oppfordring om at gjestene må skrive seg inn i hytteboka samt løypeinfo.
*Måkvei til bålplassen, og tenn gjerne opp bål etter hvert. Mange liker å sitteute, og det kan varme godt om det ikke er sitteplasser inne.
*Holddet ryddig og rent hele tiden. Tidlig i sesongen kan dere muligens starte medvask o.l. noe tidligere, men ikke forlat hytta før kl. 16:00.
*Tellover varer, og sett opp beholdningsliste.
*Pakksammen inne og ute, vask opp og vask/kost gulvet.
*Huskå ta inn "Åpent"-skiltet dere hang opp nede ved skiløypa.
*Fyllopp aggregatet, fyll opp med ved inne og tøm trakteren. Sett de opp ned slik atde ikke fryser i stykker.
*Tamed ned brus, vørterøl, saft, tomme bensinkanner og ellers alt som kan fryse. Detteleveres til de som har vakt neste gang.
*Fyllopp varelager fra Joker. Dette anføres på kontoen for Hall-hytta. Se påbeholdningsliste under rubrikken Anbefalt start. Varene oppbevares privat.
*Fyllopp bensinkanne med 95 oktan blyfri bensin til aggregatet.
*Settopp statusrapport/ beholdningsliste, og send/ lever et eksemplar til ElisabethLangørgen (komiteen for Hall-hytta), e-post: eivlango@online.no adr. Åleveien 32 på feltet på Darbu. Overskuddetleveres Elisabeth, hun kan sette inn på kontoen. La det ligge kr 1500 i vekslepengeri kassa.
*Kontaktneste helgs vakt på mandag for å overlevere kassa med kr 1500 og nøkler, kopiav beholdnings-/statusrapport, bensinkanne og ev. varer. Erfaringsutveksling.
Uthus
BRUKDØRA TIL HØYRE UNDER TAKET (nøkkelpå knippet). Da slipper dere problemer med takras og -drypp. Vedensom tilhører Fiskum IL, ligger i rommet til høyre for utedoen.
Vindusskoddene
Åpne skoddene når dere kommer. Smett jernstangen forskoddene over den utvendige benken inn bakom benken, slik at den ikke er iveien eller skader folk. Lukk skoddene før dere drar.
Sitteunderlag
Hvis noen får låne med seg sitteunderlag ut, må derebe dem om å ta dem med inn før de drar, slik at underlagene ikke blåser vekk.
Rumpeakebrett/akeplast
Finn akebrett og akeplast i uthuset, og legg fram tillåns. Legg alt tilbake før dere drar.
OBS! Aking på eget ansvar når det ikke er Barnas dag.
Komiteen for Hall-hytta har disse medlemmene i 2014/2015:
LivJorunn Kjennerud, mob. 98645146 , Elisabeth Langørgen, mob 41121627 og OlavLunde Strøm, mob. 94851228. Kontakt oss gjerne hvis det er noe er uklart.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.