FISKUM-HYTTA

Postet av Fiskum-Hytta den 9. Feb 2015

Den nye Fiskum-hytta skal danne et tun sammen med Hall-hytta og uthuset. Fiskum-hytta er fullfinansiert, og vi starter byggingenvåren 2015.
Bruksarealet blir på 74 m². Det er Fiskum IL somskal bygge, eie og drifte hytta. Idrettslaget skal bygsle tomt av Øvre Eikerkommune.Vi skal gjøre dette på dugnad:Støpe stripemurer
Overflatebehandle hytta innvendig og utvendigHvis du har lyst til å være med på dugnad eller bidrapå annen måte, kan du kontakt følgende personer i Fiskum IL:Bjørn Krangnes, mobil: 450 35 640
Mette Warloff, mobil: 410 06 366
SKUTER INFO.

Postet av Fiskum-Hytta den 10. Jan 2015


OPPMØTE PÅDUNSERUDHAGAN
Møtopp ca. kl. 8:30 slik at dere har nok tid til skutertransporten opp og harhytta klargjort til kl. 10:00.

PLASSERING AV SKUTER
Skuterener plassert i konteineren som står til høyre rett før feristen på Løkenveien. Kjørut skuteren og parker bilen rett foran konteineren, slik at ingen andreparkerer der og blokkerer innkjøring av skuteren etter endt vakt.

NB! Vær obs på atkjørerampen og gulvet i konteineren er glatt!

NØKKEL TIL DE TOKONTEINERLÅSENE
Nøkkelentil de to låsene på konteinerdørene henger på knippet med nøkkelen tilHall-hytta. Det er samme nøkkel til begge låsene. Unngå å legge låsene i snøen,og pass godt på dem. De koster rundt 2000 kr per stykk.

ÅPNE KONTEINERDØRENE
Startmed høyre dør. Lås opp låsen, drei den vesle låseskiven opp og løft opp staget.Gjør det samme med venstre dør. Drei begge stagene utover samtidig for å åpnedørene. Ta godt i. Lås konteineren etter at dere har kjørt ut skuteren.

SKUTERNØKKEL
Nøkkelentil skuteren ligger i pengeskrinet (som dere mottar av dem som var hyttevakthelga før dere). Skuternøkkelen ser ikke ut som en vanlig nøkkel. Det er en liten,sort "kopp" med en spiralstropp på.

KORT BRUKSANVISNINGSKUTER
1. Trekk ut den røde stoppknappen (til høyre for styret). Dette erogså nødstoppen.
2. Trykk "nøkkelen" godt inn (til venstre for styret).
3. Trykk på Start (til venstre på selve styret). Dere hører da tokorte pipelyder.
Hvis dere hører flere påfølgende pipelyder, er ikke nøkkelen tryktgodt nok inn, og det er ikke mulig å kjøre selv om motoren går. Trykk nøkkelen heltinn.

Lyset kommer på automatisk ved start.
Deter ingen choke på denne skuteren.
Bremsener plassert ved venstre håndtak på styret.
Girspaken er plassert over styret til venstre. Følg illustrasjonen.Trykk spaken inn og drei til venstre for å sette skuteren i revers.
Kjøralltid på første gir.
Denne korte bruksanvisningen ligger også underskutersetet og i konteineren.

LAST
Presenningentil tilhengeren henger inne i konteineren. Lastestropper ligger under skutersetet.Legg presenningen over lasten på hengeren, og fest lasten med lastestroppene.

SKUTERTRASE
Vi har fått lov av grunneierne til å kjøre skuteren på Løkenveiennår veien er brøytet. Vi kan benytte den siste delen av veien (fra krysset ca. 500 meter før Hall-hytta)uansett om det er brøytet eller ei. HvisLøkenveien ikke er brøytet, må vi kjøre skiløypetraseen opp til Hall-hytta.Disse retningslinjene er det svært viktig at vi følger.

På hardt og isete underlag kan det være vanskelig å styre skuteren. Prøvå kjøre skuteren ut mot siden slik at meiene få litt mer gripeevne i løsereunderlag eller mot brøytekanter/snøskavler.
Hvis dere skulle få problemer, kan dere gå av skuteren og dra imeiene for å rette opp skuteren igjen.
Det er også en mulighet å ”pumpegasse” slik at skuteren ”vugger” fremoverog bakover. Dette gjør at den kan få bedre tak, men dette kan være littproblematisk hvis dere har mye løs last på hengeren.
Hvis dere skal svinge brått, er det også et alternativ at de somsitter på skuteren lener seg over på siden.
Når det er mye løs snø, kan det være ustøtt å kjøre på siden avløypene/veien. Pass på at den ikke krenger for mye slik at den tipper over.
Det anbefales at de som skal kjøre skuteren, har på seg snøbriller.
Alt dette gjelder for alle typer skutere.


BENSIN
Ensort plastkanne med 95 oktan blyfri bensin fylles på skuteren av vaktene. (Deto andre kannene er til aggregatet.)

PARKERING AV SKUTER
Deter fint om dere fjerner snøen på skuteren før dere setter den på plass. Settskuter og henger slik det stod da dere kom. Pass på at dere låserkonteineren, og legg skuternøkkelen tilbake i pengekassa.

VIKTIG!
Husk at desom skal være vakter på Hall-hytta, kun har lov til å kjøre skuteren kortestevei opp og ned til Hall-hytta. Det er heller ikke lov til å henge etterskuteren på ski eller kjelke eller bruke den til persontransport for andre enndem som skal være vakter den aktuelle dagen.
Personersom skal kjøre skuter, må ha gyldig bilsertifikat.


Skuteransvarlig 2015-sesongen:
PederLundteigen, mobiltlf.: 416 77 033
Evt.Olav Lunde Strøm, mobiltlf. 94851228ER ÅPEN FOR SERVERING SØNDAGER

Postet av Fiskum-Hytta den 7. Jan 2015

HALL-HYTTA
ER ÅPEN FOR SERVERING SØNDAGER
KL. 10:00 TIL KL. 16:00 SÅSANTDET ER SKILØYPER ELLER BARMARK (VAKTENE MÅ KUNNE KJØRE OPP MED SKUTER ELLERBIL).
WWW.SKISPORET.NO
FØLGOSS PÅ FACEBOOK! Fiskum IL - hallhytta

VELKOMMENINNOM – PÅ SKI ELLER TIL FOTS!

Åpent søndager:Januar tilhelga før påske
PARKERING:KJENNERUDVANNET (skitur på ca. 8 km) OG DUNSERUDHAGAN PÅ FISKUM (skitur på ca. 4,3 km)Gjøremålsliste til hjelp for serveringsvakter på Hall-hytta

Postet av Fiskum-Hytta den 7. Jan 2015


LESGJENNOM GJØREMÅLSLISTA – da sparer dere garantert tid!
NB! Overskuddsvarer etter endt vakt: Hvisdet er mye vaffelrøre igjen, fryses den også. Leveres til neste vakt.Åpningstid:kl. 10:00–16:00 (størstpågang ca. kl. 12:00-14:30)
*Kontaktmed forrige helgs serveringsvakt. Motta kassa med kr 1500 i vekslepenger, full bensinkanne,beholdningsliste og varer. Erfaringsutveksling.
Nøkkelentil Hall-hytta/uthuset, aggregatet og skuteren ligger i pengeskrinet.
*Detkan være lurt å lage opp vaffelrøre hjemme og ta med opp på hytta.
*HUSK å ha med følgende:
Glasshåndkletil å legge over vafler og opptørking; eget eller fra hallen (må vaskes)
Fulle vannkanner (anbefales å fylle varmtvann på dem) – hellekran på hytta
Lommelykt eller hodelykt (spesielt tilhjemturen)
Snøbriller (hvis det snør og dere skalkjøre skuteren selv)
*Skuterener plassert i konteineren som står rett til høyre før feristen på Løkenveien.Se eget dokument med skuterinformasjon.
*Vihar lov til å kjøre skuter kun opp Hall-hytta og ned igjen.
*Derebør være på plass på Hall-hytta i god tid før kl. 10:00. Beregn tid tilpålessing og minimum 30 min. til skutertransport.
*Låsopp hytte og uthus. Det er smekk på hyttedøra.Ikke smekk igjen med nøklene inne! Enekstranøkkel til uthuset henger ved døra inne i hytta.
*Startopp aggregatet (bruksanvisning på veggen). Sett opp luke på veggen for lufting.Hvis aggregatet stopper, må dere trykkepå Reset-knappen på den andre siden av der dere startet aggregatet mednøkkel. Hvis ikke, starter det ikke! Dette står ikke på bruksanvisningen.
Deter to sorte drivstoffkanner til aggregatet. 95 oktan blyfri fylles på begge,
Setil aggregatet midt på dagen.
*Talemmene fra vinduene, og fyr opp i ovnen.
*Brusenkan eventuelt stå ute for å holde seg kald. Kommer an på temperaturen.
*Traktkaffe og hell på varme termoser.
*Settfram varer fra skuter og plastkassene inne. Strø ute hvis det er glatt.
*Varmopp vann i en kjele på ovnen. Heng øsa over ovnen. Kundene heller i saft ogkrus selv.
*Stekopp noen vafler. Vurder mengden ut fra vær og føre. Bruk to vaffeljern ved storpågang.
*Hengopp ”Åpent”-skiltet under skiltet som er plassert nede ved skiløypa. Sett ut søppelstativet,og tenn lys på bordene.
*Skrivdere inn i hytteboka, og noter vær og føre.
*Leggfram oppfordring om at gjestene må skrive seg inn i hytteboka samt løypeinfo.
*Måkvei til bålplassen, og tenn gjerne opp bål etter hvert. Mange liker å sitteute, og det kan varme godt om det ikke er sitteplasser inne.
*Holddet ryddig og rent hele tiden. Tidlig i sesongen kan dere muligens starte medvask o.l. noe tidligere, men ikke forlat hytta før kl. 16:00.
*Tellover varer, og sett opp beholdningsliste.
*Pakksammen inne og ute, vask opp og vask/kost gulvet.
*Huskå ta inn "Åpent"-skiltet dere hang opp nede ved skiløypa.
*Fyllopp aggregatet, fyll opp med ved inne og tøm trakteren. Sett de opp ned slik atde ikke fryser i stykker.
*Tamed ned brus, vørterøl, saft, tomme bensinkanner og ellers alt som kan fryse. Detteleveres til de som har vakt neste gang.
*Fyllopp varelager fra Joker. Dette anføres på kontoen for Hall-hytta. Se påbeholdningsliste under rubrikken Anbefalt start. Varene oppbevares privat.
*Fyllopp bensinkanne med 95 oktan blyfri bensin til aggregatet.
*Settopp statusrapport/ beholdningsliste, og send/ lever et eksemplar til ElisabethLangørgen (komiteen for Hall-hytta), e-post: eivlango@online.no adr. Åleveien 32 på feltet på Darbu. Overskuddetleveres Elisabeth, hun kan sette inn på kontoen. La det ligge kr 1500 i vekslepengeri kassa.
*Kontaktneste helgs vakt på mandag for å overlevere kassa med kr 1500 og nøkler, kopiav beholdnings-/statusrapport, bensinkanne og ev. varer. Erfaringsutveksling.
Uthus
BRUKDØRA TIL HØYRE UNDER TAKET (nøkkelpå knippet). Da slipper dere problemer med takras og -drypp. Vedensom tilhører Fiskum IL, ligger i rommet til høyre for utedoen.
Vindusskoddene
Åpne skoddene når dere kommer. Smett jernstangen forskoddene over den utvendige benken inn bakom benken, slik at den ikke er iveien eller skader folk. Lukk skoddene før dere drar.
Sitteunderlag
Hvis noen får låne med seg sitteunderlag ut, må derebe dem om å ta dem med inn før de drar, slik at underlagene ikke blåser vekk.
Rumpeakebrett/akeplast
Finn akebrett og akeplast i uthuset, og legg fram tillåns. Legg alt tilbake før dere drar.
OBS! Aking på eget ansvar når det ikke er Barnas dag.
Komiteen for Hall-hytta har disse medlemmene i 2014/2015:
LivJorunn Kjennerud, mob. 98645146 , Elisabeth Langørgen, mob 41121627 og OlavLunde Strøm, mob. 94851228. Kontakt oss gjerne hvis det er noe er uklart.