SKUTER INFO.

Postet av Fiskum-Hytta den 10. Jan 2015


OPPMØTE PÅDUNSERUDHAGAN
Møtopp ca. kl. 8:30 slik at dere har nok tid til skutertransporten opp og harhytta klargjort til kl. 10:00.

PLASSERING AV SKUTER
Skuterener plassert i konteineren som står til høyre rett før feristen på Løkenveien. Kjørut skuteren og parker bilen rett foran konteineren, slik at ingen andreparkerer der og blokkerer innkjøring av skuteren etter endt vakt.

NB! Vær obs på atkjørerampen og gulvet i konteineren er glatt!

NØKKEL TIL DE TOKONTEINERLÅSENE
Nøkkelentil de to låsene på konteinerdørene henger på knippet med nøkkelen tilHall-hytta. Det er samme nøkkel til begge låsene. Unngå å legge låsene i snøen,og pass godt på dem. De koster rundt 2000 kr per stykk.

ÅPNE KONTEINERDØRENE
Startmed høyre dør. Lås opp låsen, drei den vesle låseskiven opp og løft opp staget.Gjør det samme med venstre dør. Drei begge stagene utover samtidig for å åpnedørene. Ta godt i. Lås konteineren etter at dere har kjørt ut skuteren.

SKUTERNØKKEL
Nøkkelentil skuteren ligger i pengeskrinet (som dere mottar av dem som var hyttevakthelga før dere). Skuternøkkelen ser ikke ut som en vanlig nøkkel. Det er en liten,sort "kopp" med en spiralstropp på.

KORT BRUKSANVISNINGSKUTER
1. Trekk ut den røde stoppknappen (til høyre for styret). Dette erogså nødstoppen.
2. Trykk "nøkkelen" godt inn (til venstre for styret).
3. Trykk på Start (til venstre på selve styret). Dere hører da tokorte pipelyder.
Hvis dere hører flere påfølgende pipelyder, er ikke nøkkelen tryktgodt nok inn, og det er ikke mulig å kjøre selv om motoren går. Trykk nøkkelen heltinn.

Lyset kommer på automatisk ved start.
Deter ingen choke på denne skuteren.
Bremsener plassert ved venstre håndtak på styret.
Girspaken er plassert over styret til venstre. Følg illustrasjonen.Trykk spaken inn og drei til venstre for å sette skuteren i revers.
Kjøralltid på første gir.
Denne korte bruksanvisningen ligger også underskutersetet og i konteineren.

LAST
Presenningentil tilhengeren henger inne i konteineren. Lastestropper ligger under skutersetet.Legg presenningen over lasten på hengeren, og fest lasten med lastestroppene.

SKUTERTRASE
Vi har fått lov av grunneierne til å kjøre skuteren på Løkenveiennår veien er brøytet. Vi kan benytte den siste delen av veien (fra krysset ca. 500 meter før Hall-hytta)uansett om det er brøytet eller ei. HvisLøkenveien ikke er brøytet, må vi kjøre skiløypetraseen opp til Hall-hytta.Disse retningslinjene er det svært viktig at vi følger.

På hardt og isete underlag kan det være vanskelig å styre skuteren. Prøvå kjøre skuteren ut mot siden slik at meiene få litt mer gripeevne i løsereunderlag eller mot brøytekanter/snøskavler.
Hvis dere skulle få problemer, kan dere gå av skuteren og dra imeiene for å rette opp skuteren igjen.
Det er også en mulighet å ”pumpegasse” slik at skuteren ”vugger” fremoverog bakover. Dette gjør at den kan få bedre tak, men dette kan være littproblematisk hvis dere har mye løs last på hengeren.
Hvis dere skal svinge brått, er det også et alternativ at de somsitter på skuteren lener seg over på siden.
Når det er mye løs snø, kan det være ustøtt å kjøre på siden avløypene/veien. Pass på at den ikke krenger for mye slik at den tipper over.
Det anbefales at de som skal kjøre skuteren, har på seg snøbriller.
Alt dette gjelder for alle typer skutere.


BENSIN
Ensort plastkanne med 95 oktan blyfri bensin fylles på skuteren av vaktene. (Deto andre kannene er til aggregatet.)

PARKERING AV SKUTER
Deter fint om dere fjerner snøen på skuteren før dere setter den på plass. Settskuter og henger slik det stod da dere kom. Pass på at dere låserkonteineren, og legg skuternøkkelen tilbake i pengekassa.

VIKTIG!
Husk at desom skal være vakter på Hall-hytta, kun har lov til å kjøre skuteren kortestevei opp og ned til Hall-hytta. Det er heller ikke lov til å henge etterskuteren på ski eller kjelke eller bruke den til persontransport for andre enndem som skal være vakter den aktuelle dagen.
Personersom skal kjøre skuter, må ha gyldig bilsertifikat.


Skuteransvarlig 2015-sesongen:
PederLundteigen, mobiltlf.: 416 77 033
Evt.Olav Lunde Strøm, mobiltlf. 94851228

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.