INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE 24. FEB

Postet av Fiskum IL den 14. Jan 2022

Fiskum_I_L_[Converted]

Fiskum Idrettslag innkaller til

ÅRSMØTE

Torsdag 24.02.22 

 kl. 19:00

Holdes i biblioteket

Darbu skole.


Saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsmelding. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker. 

7. Vedta idrettslagets budsjett 

8. Valg

Årsmøtet avsluttes.

Årsmelding legges ut på hjemmesiden(www.fiskumil.no) og på Facebook siden til Idrettslaget. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 1. februar 2022. 

På grunn av koronasituasjonen må vi be deltakere på årsmøte om å sende påmelding til leder.fiskumil@gmail.com / SMS 950 78 832 innen tirsdag 22.02.2022.

Styret i Fiskum IL0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline