Nytt samarbeidsprosjekt

Postet av Fiskum IL den 31. Aug 2020

I samarbeid med barn, ungdom, Darbu skole og FAU har vi planer om å lage et spennende treffpunkt for barn og unge. Vi ønsker å tilrettelegger for fysisk aktivitet og mestringsfølelse utenfor tradisjonell idrett.
Prosjektet har allerede fått godkjent spillemidler og er snart fullfinansiert hvor vi ikke hadde klart det uten våre støttespillere. Så tusen for gaver og støtte fra både SparebankstiftelsenDNB, Sparebanken1 BV og Øvre Eiker Kommune. Byggesøknaden er sendt inn til Øvre Eiker Kommune hvor vi venter spent på IG. (Igangsettelses tillatelse). Så raskt alle formaliteter er på plass kommer Betongpark AS til å sette i gang.

Mer informasjon kommer.

Her viser foreløpig tegning av arealet som er satt av ved Darbu skole.
Oppdatert Fotballens koronahåndbok

Postet av Fiskum IL den 12. Aug 2020

Fotballens koronahåndbok

Oppdatert 7. august 2020 www.fotball.no


Koronahåndboka er en veiledning som skal hjelpe klubbene til både å forstå og drive aktivitet på en forsvarlig måte under koronapandemien. Klubbene og alle som organiserer fotballaktivitet i Norge skal sette seg godt inn i innholdet for å ivareta smittevernet, forebygger spredning og beskytte både spillere, trenere, lagledere, frivillige og foresatte.  

Håndboka har i tillegg til tekstinnhold også linker til kildene som danner grunnlaget for denne og verktøy som klubbene kan velge å bruke som inspirasjon i sin hverdag.

Fotballens koronavettregler 

1.   Føler du deg syk, bli hjemme 

2.   En gruppe skal være fast over tid, anbefalt minimum en uke, og ha maks 20 spillere 

3.   Det bør være en leder til stede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til fotballens koronavettregler. 

4.   Ballen, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig 

5.   Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater   

6.   Husk gode rutiner for håndhygiene 

7.   Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper. 

8.   Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball. 

9.   Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv.

10. Endringer av faste grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktivitet på minst to dager.

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2020

Postet av Fiskum IL den 15. Jan 2020

Fiskum_I_L_[Converted]

 

Fiskum Idrettslag innkaller til

ÅRSMØTE

 

Onsdag 12.02.20 

 kl. 19:00

 

Holdes i biblioteket

Darbu skole.

 

Saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsmelding. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett 

10. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 

b) 3 styremedlem og 1 varamedlem 

c) Øvrige valg. 

d) 2 revisorer

Årsmøtet avsluttet!

Årsmelding legges ut på hjemmesiden(www.fiskumil.no) og på facebook siden til Idrettslaget. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 29. januar 2020. 

 

Styret i Fiskum IL