Årsmøte i Fiskum IL - Torsdag 23.2.17 kl. 19:00

Postet av Fiskum IL den 29. Jan 2017

Tid: Torsdag 23.2.17 kl. 19:00

Sted: Biblioteket ved Darbu skole


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlem og 2 varamedlem
c) Øvrige valg.
d) 2 revisorer

Årsmøtet avsluttet!

Årsmelding legges ut på hjemmesiden(www.fiskumil.no) og på facebook siden til Idrettslaget.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 13. februar 2017.

Hilsen styret i Fiskum IL


Innkalling i pdf format.