INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE 24. FEB

Postet av Fiskum IL den 14. Jan 2022

Fiskum_I_L_[Converted]

 

Fiskum Idrettslag innkaller til

ÅRSMØTE

 

Torsdag 24.02.22 

 kl. 19:00

 

Holdes i biblioteket

Darbu skole.

 

Saksliste: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 2. Velge dirigent
 3. Velge referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 
 5. Behandle idrettslagets årsberetning. 
 6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 7. Vedta idrettslagets budsjett. 
 8. Behandle forslag og saker.
 9. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter. 
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 11. Valg

 

Årsmøtet avsluttes.

 

Alle årsmøtedokumenter legges ut på hjemmesiden(www.fiskumil.no).

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 1. februar 2022. 

 

På grunn av koronasituasjonen må vi be deltakere på årsmøte om å sende påmelding til leder.fiskumil@gmail.com / SMS 950 78 832 innen tirsdag 22.02.2022.

 

 

Styret i Fiskum IL
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.