Årsmøteinnkallig 2021

Postet av Fiskum IL den 10. Jan 2021


Fiskum Idrettslag innkaller til

ÅRSMØTE

 

Torsdag 18.02.20 

 kl. 19:00

 

Holdes i biblioteket

Darbu skole.

 

Saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsmelding. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett 

10. Foreta følgende valg : 

a) Leder og nestleder 

b) 2 styremedlem og 1 varamedlem 

c) Øvrige valg. 

d) 2 revisorer

Årsmøtet avsluttet! 


Årsmelding legges ut på hjemmesiden(www.fiskumil.no) og på facebook siden til Idrettslaget. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 3. februar 2021 til leder.fiskumil@gmail.com.

 

Styret i Fiskum IL


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.