Årsmøte i Fiskum Idrettlag 2016

Postet av Fiskum IL den 26. Jan 2016

Torsdag 25.2.16

kl. 19:00

Holdes i biblioteket

Darbu skole.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 4 styremedlem og 2 varamedlem

c) Øvrige valg.

d) 2 revisorer

Årsmøtet avsluttet!

Årsmelding legges ut på hjemmesiden(www.fiskumil.no) og på facebook siden til Idrettslaget.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 10. februar 2016.

Styret i Fiskum IL


Budsjett2016.docx

Fiskum IL - vedtekter.docx

Innkalling og saksliste for årsmøte i Fiskum IL 2015.doc

Kontingentsatser.docx

Toppsatsningstipend for terrengsyklister fra Fiskum IL.docx

Årsberetning for 2015 v4.docx

Årsregnskap2015.docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.